در این بخش مقالات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی مدیران و اعضای هیئت مدیره مؤسسه داوری دادبان عدالت یادگاریان را می توانید مشاهده و مطالعه نمائید:

نویسنده: فرامرز یادگاریان - پاییز 1398 - لاهه، هلند

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دموکراسی و حقوق بشر

نویسنده: فرامرز یادگاریان - تابستان و پاییز 1398 - فصلنامه سازمان ملل متحد

خروج ایالات متحده از برجام، اقدامات متقابل ایران و مکانیزم ماشه (نسخه انگلیسی)

نویسنده: فرامرز یادگاریان - نوبت چاپ : زمستان 1399 - نشریه پژوهش های حقوقی (شهر دانش)

خروج ایالات متحده از برجام، اقدامات متقابل ایران و مکانیزم ماشه (نسخه فارسی)

مشاهده نسخه الکترونیکی