استثناعات داوری: استثناعات ارجاع به داوری پنج مورد است. یعنی مؤسسات داوری در پنج مورد نمی توانند ورود پیدا نمایند:  موارد جزایی (مانند، قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) که در حوزه صلاحیت های دادسراها و دادگاه های کیفری و انقلاب است. نکاح یا فسخ آن.  طلاق (در خصوص طلاق فقط با ارجاع دادگاه مؤسسه داوری…