داوری خانوادگی تقریباً در تمامی کشورها از دیرباز مرسوم بوده است که هنگامی که زن و شوهری اختلاف پیدا می کرده اند، ابتدا سعی می کردند با بحث و صحبت با یکدیگر مشکل را رفع نمایند. اگر به این ترتیب مشکل حل نمیشد، شخص یا اشخاصی از اقوام و خویشاوندان و یا حتّی دوستان را…

باب هفتم و مواد 454 الی 501 قانون آئین دادرسی مدنی ایران در خصوص داوری تدوین شده است. کتاب اول بابت هفتم- داوری ‌ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از…

تعریف داوری در حقوق ایران  قانون داوری تجاری بین المللی، داوری را اینگونه تعریف کرده است : داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی «مرضی الطرفین یا انتصابی» منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آنها خواهان و خوانده می گوییم….

داوری بین المللی داوری بین المللی، داوری بین دو دولت است. همانطور که ممکن است اشخاص، اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره و سخن گفتن نتوانند آن را حل نمایند و به نتیجه ای برسند، دولت ها نیز ممکن است اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره نتوانند آنها را حل کنند. البته به طور سنتّی…

داوری تجاری

داوری تجاری می توان گفت تجاری یعنی آنچه به تجارت و بازرگانی و کسب و کار مربوط است. البتّه اگر کسی با معنای کلمه تجارت آشنا نباشد، بعید است که معنای کلمات بازرگانی و کسب و کار را هم بداند. پس سعی می کنیم به نحو ساده تری این عبارت را توضیح دهیم. تجاری یعنی…

استثناعات داوری: استثناعات ارجاع به داوری پنج مورد است. یعنی مؤسسات داوری در پنج مورد نمی توانند ورود پیدا نمایند:  موارد جزایی (مانند، قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) که در حوزه صلاحیت های دادسراها و دادگاه های کیفری و انقلاب است. نکاح یا فسخ آن.  طلاق (در خصوص طلاق فقط با ارجاع دادگاه مؤسسه داوری…

نکات کاربردی نهاد داوری در قوانین داخلی فصل هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به موضوع داوری پرداخته شده است. کلیه افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند (بالغ عاقل و رشید محسوب شوند) می توانند اختلافات خود را چه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و در صورت طرح در هر…

مفهوم داوری

  • 25,فروردین,1399
  • marco196zlm856
  • داوری

تعریف داوری ارجاع اختلاف و نزاع برای رسیدگی به شخص ثالث از سوی طرفین و یا انتخاب شخص ثالث از سوی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و صدور رأی را رسیدگی از طریق داوری (دادرسی تحکیمی) می نامند. داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله…

قرارداد داوری

ماهیت قراردادی داوری  داوری نهادی است که مبتنی بر قرارداد است. موافقت نامه داوری، قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق بر ارجاع اختلافات آتی یا موجود به داوری می نمایند. ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران موافقت نامه داوری را بدین گونه تعریف کرده است :«توافقی است بین طرفین که به…

سابقه داوری در ایران  قانون گذار ایرانی در طول سه دهه از سال ۱۳۸۹ از ابتدای ادوار تنقیح قوانین در ایران به دنبال قاعده مند کردن داوری در ایران بوده است. این قوانین در نتیجه استفاده از تجارب قانونی و اجرایی پنج بار در سال های ۱۲۸۹، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۸ اصلاح شد تا…

مقایسه داوری با سایر روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات سازش (conciliaion) نهادی است که فاصله چندانی از داوری ندارد ولی با آن تفاوت های اساسی دارد. سازش عبارت است از کوشش و تلاش شخص ثالث که توسط طرفین اختلاف انتخاب شده است تا میان آنها آشتی و سازش برقرار نماید پیش از…

شرایط داور

شرایط داوری: در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند: 1-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند. 2-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . علاوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در…