اجاره بهاء

این اتهامات

پرداخت و خسارت تأخیر در تأدیه اجاره بهاء اختلاف ایجاد شده ناشی از قرارداد اجاره که در مفاد آن نیز شرطی مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری وجود نداشت، امّا ارجاع پرونده از سوی شورای حل اختلاف مؤجر و مستأجر را به سمت مؤسسه داوری دادبان عدالت یادگاریان سوق داد.

جایزه

اسفند 1398 هزینه دادرسی و صدور رأی داوری 4/000/000 تومان (طبق توافق صورت گرفته میان طرفین و بصورت مساوی میان خواهان و خوانده)

خلاصه پرونده

پس از تنظیم قرارداد اجاره میان مؤجر و مستأجر و سپری شدن شش ماه از قرارداد مزبور مستأجر نسبت به پرداخت اجاره بهاء تعلل ورزید. موجر یا صاحب خانه، با مراجعه به شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه نمود. امّا با توجّه به طولانی بودن پروسه قضایی و همچنین بحران کرونا به پیشنهاد قاضی، این پرونده به مؤسسه داوری دادبان عدالت یادگاریان ارجاع گردید و پروسه مربوطه در مدّت کم تر از یک ماه حل و فصل گردید و قرداد اجاره نامه نیز تا پایان مدّت آن ادامه یافت.

چالش

مؤجر و مستأجر محترم هریک استدلال هایی داشتند مستأجر بر اساس هزینه هایی که در مدّت شش ماه انجام داده بود از پرداخت اجاره بهاء سر باز می زد و همچنین مؤجر بر اساس عدم تأدیه اجاره بهاء قصد گرفتن حکم تخلیه برای ملک خود داشت. هزینه های انجام شده به شرح ذیل بود:

  • هزینه انجام شده برای تعمیر اساسی سیستم گرماشی 2/000/000 تومان
  • هزینه سیم کشی و تعویض لامپ های سوخته همراه با اجرت برقکاری 1/000/000 تومان
  • هزینه کاغذ دیواری انجام شده 3/500/000
  • هزینه پارکت 3/000/000

از آن جا که به عقیده مالک هیچ کدام از هزینه های انجام شده با هماهنگی وی نبوده است، مستأجر شخصاً ضامن پرداخت هزینه های فوق بعلاوه اجاره بهای معوقه می باشد.

حل و فصل اختلاف با رویکرد مختلط سازش و داوری

2 مورد از 4 مورد فوق که توسط مستأجر هزینه شده است، هزینه ضروری تشخیص داده شد و بر ذمه ی مالک قرار داده شد. چراکه نبود مورد سیستم گرمایشی سالم و همچنن سیم کشی ناقص ساختمان مانع از بهره وری مستأجر می شده است و از آنجا که مستأجر پیش تر این موارد را اعلام کرده بود است ولی پاسخی از  جانب مؤجر دریافت نکرده بود خود رأساً نسبت به تعمیرات اقدام نموده است. امّا دو مورد دیگر برای استفاده و انتاع شخصی مستأجر بوده است.

داوران بعد از بررسی موارد بازسازی شده و با توجّه عدم ارائه فاکتور رسمی از جانب مستأجر اقدام به کارشناسی دقیق نموده و قیمت های واقعی را کشف نمودند و سپس طرفین را به جلسات دادرسی دعوت نمودند. در نهایت با تفکیک موارد اعلام شده (ضروری و غیر ضروری) و از آن جا که مواردی مانند کاغذ دیواری و پارکت به ارزش نهایی ملک نیز افزوده می کرد، مؤجر نسبت به انجام این هزینه ها در جلسه سوم استماع که به صورت آنلاین (بدلیل شیوع ویروس کرونا در آن زمان خاص) برگزار گردید، رضایت داد و نهایتاً طرفین باهم سازش نمودند و پرونده مذکور در کم تر از یک ماهبدون تشریفات دست و پاگیر قضایی حل و فصل گردید.

[contact-form-7 404 "Not Found"]